Frågor och svar


Obligatoriska bilagor: Gruppansökningar

Till ansökan skall bifogas följande dokument i PDF format,

 • Inbjudan
 • Dagsprogram/schema
 • Tillstyrkan
 • Deltagarlista

Inbjudan?

Inbjudan från den organisation (till exempel skola, förening eller läger) ni tänker besöka. Inbjudan ska vara skriftlig och översatt till svenska, engelska eller tyska. Den ska visa att ni som söker är välkomna/antagna till utbytet och gärna innehålla en beskrivning av utbytet. Observera att inbjudan ska vara undertecknad av inbjudaren. Om ni söker för att delta i ett stort internationellt möte med många deltagare, räcker det med den allmänna inbjudan och bekräftelse från arrangören att gruppen är antagen.

Dagsprogram/schema/program?

Programmet ska visa vad utbytet innehåller. Programmet ska helst göras tillsammans med den skola, förening eller organisation ni ska besöka, och kan kompletteras med eventuella tillkommande aktiviteter. Om ni har svårt att göra ett gemensamt program, kan antingen ni eller mottagaren göra ett själva. Av programmet ska framgå hur mycket och på vilket sätt ni som söker kommer att träffa dem ni ska ha utbyte med.

Av programmet ska det framgå hur boendet är ordnat för samtliga deltagare under er resa. Besök med boende i familj ger en mycket bättre kontakt och internationell förståelse och prioriteras därför av Minnesfonden. Stipendier delas endast ut när det finns ett väl genomarbetat och dokumenterat program med ett omfattande utbyte och kontakt med ungdomarna i det land ni besöker. Det är detta som skapar internationell förståelse.
Observera att dokumentet ska vara ett pdf-dokument.

Tillstyrkan?

Tillstyrkan är ett undertecknat brev från firmatecknare eller ordförande i er förening som godkänner ansökan och intygar att föreningen tar ansvar för resan. Gäller resan skolelever ska tillstyrkan lämnas av skolledning/rektor. Observera att tillstyrkan ska vara ett undertecknat pdf-dokument.

Deltagarlista?

Deltagarlistan ska innehålla följande uppgifter om de som ska delta i utbytet:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Födelsedatum (ej sista fyra siffrorna i personnumret)

Observera att deltagarlistan ska vara ett pdf-dokument.

För svarsbesök gäller följande:
Bilagorna vid ansökningar som gäller svarsbesök ska vara utformade på samma sätt som vid andra gruppansökningar (se ovan) Observera att 2 ansökningar ska göras, en för varje resa.
 • En inbjudan från er skola eller förening till gruppen som ska besöka Sverige
 • Dagsprogram/schema/aktiviteter.
 • Tillstyrkan från er, från förening eller skola i Sverige.
 • Deltagarlista på de deltagare som besöker Sverige.


Obligatoriska bilagor: Enskild sökande och volontärer.

Till ansökan skall bifogas följande dokument i PDF format

 • Inbjudan
 • Dagsprogram/schema
 • Två rekommendationsbrev

Inbjudan?

Inbjudan från den organisation du tänker besöka eller den organisation som ordnar din resa. Inbjudan ska vara skriftlig och översatt till svenska, engelska eller tyska. Den ska visa att du som söker är välkommen/antagen till utbytet och gärna innehålla en beskrivning av utbytet. Observera att inbjudan ska vara undertecknad av inbjudaren.

Dagsprogram/schema/aktiviteter?

Programmet ska visa vad utbytet innehåller eller vilka arbetsuppgifter du ska ha som volontär. Av programmet ska framgå hur mycket och på vilket sätt du kommer att träffa den eller de du ska ha utbytet med. Det är den som organiserar din resa som ska ta fram programmet. För volontärarbete kan ofta den organisation du eventuellt åker via sända dig ett program eller en arbetsbeskrivning. Observera att programmet ska vara ett pdf-dokument.

Två Rekommendationsbrev?

Du ska bifoga rekommendationsbrev från två olika myndiga personer som känner dig väl och kan intyga att du är lämplig för att genomföra det föreslagna utbytet. Den som undertecknar rekommendationsbrev får inte vara din släkting eller kompis, utan till exempel en föreningsledare, arbetsgivare, ledare eller lärare. Rekommendationsbreven ska innehålla kontaktuppgifter till den som rekommenderar dig.
Observera att rekommendationsbreven ska vara två personliga undertecknade pdf-dokument.