Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

Ansökningsformulär 
[ Öppnas i nytt fönster ]

Läs igenom dessa tekniska anvisningar för hur man fyller i formuläret noga. Om något inte fungerar kontrollera här först innan ni kontaktar supporten.

 • Alla dokument som laddas upp/bifogas ansökan ska vara i PDF-format. Bilder i jpg. Om du scannar in dokument och bilder så använd max 72dpi (lågupplöst), så filen inte blir för stor när du sedan ska ladda upp den. Det går att länka in bilder/dokument i fälten för att sedan spara alla på en gång.

 • Dokumentnamnet på uppladdade bilagor får inte ha för lång dokumenttitel (högst 50 tecken) och inte innehålla ogiltiga tecken, bokstäverna å, ä, ö samt mellanslag.

 • Ha allt material färdigt innan du börjar fylla i ansökan. Många fält är tvingande och du kan inte spara förrän dessa är ifyllda. Det gäller varje avsnitt avgränsad med en spara-knapp. Tvingande fält känner du igen på att de åtföljs av en * (asterisk). Sessionen är aktiv i 20 minuter och har du inte sparat innan dess så förlorar du det du fyllt i.

 • Spara dokumentet innan du signerar, vid signering sparas endast signeringen och har du fyllt i information utan att spara, sparas alltså inget av den.

 • Varje delavsnitt sparas för sig, spara alltså efter varje del innan du går vidare och fyller i formuläret.

 • I fälten för kronor får bara siffror förekomma, inga mellanslag eller andra tecken.

 • Avslag/Bifall kan komma att sändas ut per mail och därför är det bra om ni lägger till folkebernadottesminnesfond.se i er mailklient för betrodd avsändare. I annat fall kan mailet från Minnesfonden komma att hamna i spamfilter. Detta är extra viktigt om ni har gmail eller hotmail som mailleverantör.

 • Fält med maxlängd går endast att fylla i med högst antal angivna tecken.

 • Så länge du inte signerat har du tillgång till ansökningsformuläret.

 • Tips! Innan du loggar in förbered dig genom att läsa igenom 'Att söka stipendium' och ha alla dokumenten redo.

 • Inloggningen gäller endast för denna ansökan. Vill du söka igen nästa år måste du begära en ny ansökan, var här noga med att du inte använder samma användarnamn som förra året då det kan ställa till det.

 • Efter ansökningstidens utgång och då beslut är fattade kan du även logga in under inloggning beslut för att se ditt beslut om du misstänker att mailet kommit bort.

Vid problem kontakta Support
.