Elektroniska formulär


Stipendium söks elektroniskt på särskild fastställda webformulär. Nedan finns det ett formulär för gruppansökan och ett för enskild sökande.

För att ansökan skall kunna skickas in måste formuläret vara komplett ifyllt och obligatoriska bilagor bifogade. De bilagda filerna får inte ha för långa namn , max 50 tecken, och inte otillåtna tecken som till exempel ÅÄÖ;_`*
De får inte heller vara för tunga (flera megabite). Kolla filstorleken efter att du scannat en bilaga.

Att skapa en ny ansökan
Du behöver skapa ett nytt konto för varje ny ansökningsomgång. Även om du sökt bidrag en tidigare säsong och skapat ett konto då, behöver du skapa ett nytt nu.

Gör så här för att skapa ett konto:

1. Gå in under rubriken ”ansökan” på hemsidan. Välj "Ny ansökan"

2. Då kommer en ny ruta upp. Välj mellan gruppansökan och enskild ansökan.

3. Ny ruta. Tryck på den blå länken ”ansökningsformulär” längst upp till höger.

4. Ansök om inloggningsuppgifter genom att trycka på [ här ]. Tryck enter.

5. Ny ruta. Fyll i namnet på föreningen /företaget. Fyll i ett användarnamn, det hittar du på själv, ett ord inga specialtecken. Fyll i den mejladress som du vill använda. Tryck på Ansök.

6. Du får nu ett lösenord skickat till dig per e-post till den mejladress du uppgett. Nu kan du logga in för att skapa en ansökan. Spara dina inloggningsuppgifter på ett bra ställe, så att du kan komplettera ansökan vid behov eller rekvirera pengar om du beviljas bidrag.

7. Förstora ansökningsformuläret till hela din bildskärm så du ser sparaknapparna. Det är viktigt att spara varje avsnitt innan du går vidare. Annars går informationen förlorad. Glöm inte att signera din ansökan när du är klar.

8. Spara minnesfondens mejladress, info@folkebernadottesminnesfond.se, i din adressbok, så att inte mejl från Minnesfonden hamnar i din skräppostkorg.
Läs igenom anvisningarna noga innan du påbörjar din ansökan, klicka här


Till formuläret för Gruppansökan
Till formuläret för Enskild Ansökan