Ansökan


Minnesfonden välkomnar ansökningar som faller inom någon av följande kategorier:


  • lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land/andra länder
  • utbyten, det vill säga besök i annat land varifrån även svarsbesök till Sverige kommer att ske
  • volontärinsatser av minst åtta veckors längd


Endast ansökningar som faller inom dessa tre kategorier beaktas.

Läger och utbyten, som inkluderar besök i forna förintelseläger, (toleransbesök), ges viss prioritet. Tolreransresor utan svarsbesök eller ungdomskontakt kan för närvarande inte ges stöd.

Stipendium ges inte till utlandsvistelser utan konkret utbyte i form av svarsbesök eller lägervistelse.

Minnesfonden ger inte stöd till personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning.

Åldersgränser: 11 – 25 år.
Mer information finns under Ansökan om stipendium.