Rapport


Riktlinjer för rapport om genomfört utbyte med stöd Folke Bernadottes Minnesfond.

Syftet med rapporten för Minnesfonden är att säkerställa att Minnesfondens pengar går till rätt ändamål och följa upp vår verksamhet. För sökande kan rapporten bli ett pedagogiskt hjälpmedel för att utvärdera aktiviteten. Vi vill därför gärna att rapporten innehåller bidrag från deltagarna och vad de fått ut av aktiviteten. Utebliven rapport innebär svårigheter att få framtida ansökningar beviljade.

Så här gör du din Rapport

 • Gå in på din ansökan som du gjort med de inloggningsuppgifter du har. Om du glömt lösenordet så kan du ansöka om ett nytt. Längst till höger i ansökan hittar du en flik som heter Rapport

 • Fyll i Namn, epost och telefon till ansvarig för rapporten

 • För Gruppansökan, Antal deltagare totalt och i åldern 11 – 25 år.

 • Fyll i målet/syftet med aktiviteten enligt ansökan och hur det uppfyllts.

 • Fyll i hur utbytet bidragit att uppfylla Minnesfondens syfte.

 • Fyll i aktivitetens totala kostnad och hur det finansierats.

 • För volontärer: Bifoga blanketten frågeformulär för uppdragsgivaren som du fått med beviljadebrevet. Bilagan skall vara i PDF format

 • Klistra in länkar till hemsidor som beskriver aktiviteten om det finns några.

 • Bifoga bilder om du har några. Använd jpeg eller klipp in dem i ett ordbehandlingsprogram.

 • Ladda upp andra dokument som beskriver aktiviteten bra.

 • Ladda upp grupparbetsuppgifter, uppsatser och beskrivningar av utbytet från deltagare i åldern 11 – 25 år.