Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond
för internationellt utbyte

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

Minnesfonden välkomnar ansökningar som avser utbyte genom

  • lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land/andra länder
  • utbyten, det vill säga besök i annat land varifrån även svarsbesök till Sverige kommer att ske
  • volontärinsatser av minst åtta veckors längd som syftar till att lära känna sociala och kulturella förhållanden i andra länder

Endast ansökningar som faller inom någon av dessa tre grupper kan få stipendium.

Läger och utbyten som inkluderar besök i forna förintelseläger, toleransbesök, ges viss prioritet. Toleransresor utan svarsbesök eller ungdomskontakt kan för närvarande inte ges stöd.

Bidrag ges inte till läger och utbyten utan konkret utbyte i form av svarsbesök eller lägervistelse.

Åldersgränser: Stipendier kan delas ut till deltagare som fyllt 11 år men inte 26 år vid utbytets genomförande.

Mer information finns under Att söka stipendium.