Flyguppvisning

Om Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

En stiftelse har varken ägare eller medlemmar, utan äger sig själv. Denna stiftelse sköter en förmögenhet som ska gå till särskilt utvalda ändamål och personer. Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond förvaltas av en styrelse. Stiftelsen vill stödja grupper och enskilda ungdomar för internationella utbyten.

Folke Bernadottes Minnesfond 

Folke Bernadottes Minnesfond bildades kort efter mordet på Folke Bernadotte i Jerusalem den 17 september 1948. Greve Folke Bernadotte af Wisborg arbetade på FN:s uppdrag som medlare i Palestinakonflikten när han sköts till döds på öppen gata av judiska högerextremister. Omgående påbörjades en riksomfattande insamling i Sverige till Folke Bernadottes minne. Initiativet kom från Svenska Europahjälpen i samråd med bland annat Röda Korset och Sveriges Scoutförbund, där Folke Bernadotte varit starkt engagerad och även ordförande. Resultatet av insamlingen blev 1 miljon kronor.

Stiftelsens första styrelse

I stiftelsens första styrelse ingick representanter från såväl Svenska arbetsgivarföreningen som Landsorganisationen och Lantbruksförbundet. Även Folke Bernadottes änka, Estelle Bernadotte af Wisborg, och hans syster Elsa Cedergren, fanns med i denna styrelse. Ordförande var riksmarskalk Birger Ekeberg.

Stiftelsens stipendieutdelningar

Under fondens första år delades 8.400 kronor ut i Bernadottestipendier. De senaste åren har utdelningen varit ca 5 miljoner per år. Genom en aktiv förvaltning har fondens kapital vuxit så att Folke Bernadottes Minnesfond idag är en av de största fonderna i Sverige.

Ungdomsutbytenas mål

Resmålen och utbytenas inriktning har varierat under åren. Det är ansökningarna och behoven i samhället som styr utvecklingen. 
Några trender går dock att urskilja.

  • När Europa öppnades efter andra världskriget fanns en uppdämd längtan hos människor efter att få resa. De första åren var utbytet företrädesvis inom Europa. Bidragen gavs då till en stor del för vidareutbildning inom hälso- och sjukvård, samt för utbildningar som inte fanns i Sverige, till exempel arbetsterapeut och dövtolk.
  • Under framförallt 1960-talet ökade den internationella medvetenheten och intresset för utvecklingsländer växte. Den ekonomiska tillväxten i Sverige bidrog också till att fler ungdomar fick möjlighet att resa på utbyte, vilket visades sig i ett ökat antal ansökningar. 
  • Under 60- och 70-talen gick färden främst till Afrika och Latinamerika för studieresor och deltagande i biståndsprojekt. 
  • Under 80-och 90-talen blev utbyte i Asien allt vanligare. Efter Berlinmurens fall ökade också utbytet med Östeuropa och Baltikum påtagligt. Allt vanligare blev det också att skolklasser och ungdomsgrupper gjorde toleransresor till före detta koncentrationsläger.

Scout vandrar på ö i solnedgång

Särskilda insatser för välgörenhet

Fonden har också gjort särskilda insatser till exempel vid naturkatastrofen i Haiti år 2010 och en insats till stöd för bykooperativet Neve Shalom/Wahat al-Salam i Israel, en by där judar och palestinier med israeliskt medborgarskap lever och arbetar sida vid sida.

Utbytet allt viktigare

Organisationer som av tradition fått många stipendier är Röda Korset och scoutrörelsen, där Folke Bernadotte var djupt engagerad. Under Minnesfondens första femton år gick de flesta stipendierna till scoutrörelsen, men även stipendiater inom hälso- och sjukvård samt religiösa organisationer. De senaste åren har fonden breddat sin verksamhet och ökat utdelning av stipendier till skolor, idrottsrörelse och musik- och kulturutbyten. Dessutom har allt fler enskilda sökande tilldelats stipendier särskilt för volontärinsatser. I takt med stigande antal ansökningar har styrelsen ansett det nödvändigt att lägga större betoning på utbytet. Utbyte av erfarenheter i värdlandet måste till, och helst också svarsbesök i Sverige.

Fonden står inför ett nytt skede

Vi lever i en ekonomisk och politisk brytningstid. Samhället och de enskilda organisationerna tvingas spara och göra ekonomiska val i betydligt större utsträckning än tidigare. Detta kan medföra nya behov av insatser.

Även Folke Bernadottes Minnesfond står inför ett nytt skede. Fondens stadgar ger stort utrymme för egna initiativ, vilket är nödvändigt i en tid av växlande ekonomisk utveckling. Fonden är alltid öppen för nya koncept och typer av utbyten som uppfyller våra stadgars ändamålsparagraf: "Stiftelsen har till ändamål att, utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse, huvudsakligen genom att i utbildningssyfte bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder, samt lämna humanitär hjälp till behövande, särskilt vid katastroftillfällen." Inom styrelsen förs en öppen diskussion om framtiden.

Ansvaret kan falla tungt på den som vill skapa fred och internationell förståelse. Men att kunna medverka till att några steg tas i rätt riktning innebär framför allt glädje och en stor förmån. Folke Bernadotte blev mördad på öppen gata i Jerusalem 1948, men hans ande lever, inspirerar, och manar till fortsatt arbete för att skapa förståelse och fred samt stöd till människor i nöd.

Kontakta Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond:

Kansliet: Malmgårdsvägen 63, 2tr   116 38 Stockholm

Telefon: 08 - 662 25 05 (telefontid tisdag och torsdag kl 13-16)

E-post: ansokan@fbminne.se


Bra att veta

För ansökningsperiod med start för utbytet 1 december 2024–30 april 2025 öppnas ansökan den 1 september 2024 och sänds in senast kl 24.00 den 15 september 2024. Ansökan görs på Minnesfondens hemsida.

En broschyr om Folke Bernadottes liv på engelska som kan vara trevlig att ge bort på er resa finns att rekvirera kostnadsfritt från kansliet.
 
Kansliets telefontider är tisdag och torsdag kl 13-16 (ej helgdagar). Tel 08-662 25 05.
OBS! Kansliet har sommarstängt 20 juni-19 augusti.
Mail läses veckovis.